در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 خرداد 1401

اساتید برتر

اساتید برتر سال تحصیلی 99-98

بسمه تعالی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه اساتید محترم جهت همکاری در ارائه آموزش های مهارتی و با عنایت به شیوه نامه انتخاب و تجلیل از  استادان سرآمد در آموزش های الکترونیکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 و با استفاده از داده های سامانه آموزش سمیاد و همچنین ارزیابی دانشجویان از اساتید آموزشکده کشاورزی پاکدشت در نیمسال تحصیلی 99-98 بدینوسیله اعلام می دارد که خانم مهندس فرزانه لک و خانم دکتر پریسا خزائلی به عنوان اساتید برتر و سرآمد آموزش در سال تحصیلی 99-98 درآموزشکده کشاورزی پاکدشت انتخاب و معرفی می گردند.

معاونت آموزشی و پژوهشی

نظرات کاربران