در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 خرداد 1401

طرح های پژوهشی مصوب سال 1400 آموزشکده کشاورزی

عناوین طرح های پژوهشی سال 1400

دو عنوان طرح در شورای آموزشی دانشگاه برای اجرا در سال 1400 در آموزشکده کشاورزی پاکدشت تصویب شده است.

طرح 1 - بررسی تأثیر فواصل کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا(Chenopodium quinoaWilld.) تحت شرایط اقلیمی شهرستان پاکدشت

مجریان طرح دکتر محمود اسلامی - دکتر هادی سالک معراجی و دو نفر همکار دانشجویی

 

طرح 2- بررسی اثر کربن داتها بر ارتقای بازده  رشد و نمو ریز نمونه های کشت بافتی گیاه بىفش آفریقایی

مجریان طرح خانم دکتر تکاور - آقای دکتر جمشیدی - اقای دکتر محمود اسلامی 

نظرات کاربران (1)